Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με απόφασή του (Φ13.1/ 48374/Δ2), κρίνει πως το ιστορικό, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο της ταινίας Έξοδος 1826 είναι ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ και γι' αυτό γνωμοδοτεί θετικά στην παρακολούθηση της ταινίας από μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με απόφασή του (Φ13.1/ 48374/Δ2), κρίνει πως το ιστορικό, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο της ταινίας Έξοδος 1826 είναι ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ και γι' αυτό γνωμοδοτεί θετικά στην παρακολούθηση της ταινίας από μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου